+48 737 88 43 77 info@pvcomplex.pl

Privacy Policy

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych jest Advant sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, adres:
  ul. Herosa 14, 80-299 Gdańsk, numer NIP 5842725373, z którym można
  skontaktować się za pomocą adresu email: info@advant.pl.
 2. Masz pełne prawo dostępu do Twoich danych które zostały podane podczas
  rejestracji konta na serwisie/aplikacji PV INVESTOR, ich poprawiania, prawo
  ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Twoich danych
  osobowych, prawo ich przenoszenia oraz żądania ich usunięcia.
 3. Administrator usługi zapewnia bezpieczeństwo i poufność przekazywanych danych.
  Właściciela oraz Operatora Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub
  wyciek danych spowodowany niezachowaniem przez użytkownika podstawowych
  zasad bezpieczeństwa i poufności danych (wylogowanie się z systemu, nie
  udostępnianie osobom trzecim loginów i haseł, itp.).
 4. Administratorem danych osobowych przekazywanych Serwisowi jest Właściciel
  oraz Operator Serwisu – Advant sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Herosa
  14, 80-299 Gdańsk, numer NIP 5842725373.
 5. Dane osobowe są przetwarzane przez Właściciela oraz Operatora Serwisu na
  podstawie art. 6 ust.1 litera b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu realizacji umowy, a także
  przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz w celach
  windykacyjnych.
 6. Dane osobowe są przetwarzane także w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia
  reklamacji. W takim przypadku podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust.1 litera b i c
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE.
 7. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz lit.
  f  RODO, czyli tego rozporządzenia. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie
  dodatkowych komunikatów marketingowych również na Twój adres e-mail, to
  podstawą prawną będzie także art. 10  ustawy o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną oraz art. 172  ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 8. Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni
  pracownicy/współpracownicy Właściciela oraz Operatora Serwisu. Dane mogą być
  przekazane osobom lub podmiotom, które są niezbędne w procesie zawierania lub
  realizacji umowy, takim jak notariusze, kancelarie prawne, itp.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, użytkownik nie musi wypełniać formularza,
  jednak bez podania danych nie będzie mógł założyć konta i w pełni korzystać z usług
  świadczonych przez serwis oraz aplikację PV INVESTOR.
 10. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Właściciela oraz
  Operatora Serwisu dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także
  żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz
  prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz
  prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
  profilowania.
 11. Jednocześnie informujemy, że przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).
 12. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wymagają tego odpowiednie przepisy
  prawa (przede wszystkim podatkowe i rachunkowe) oraz tak długo jak jest to
  niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 13. Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, ani nie są
  wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.
 14. Bezpieczeństwo danych – Przetwarzając dane osobowe stosujemy zaawansowane
  środki organizacyjne i techniczne zgodne z aktualnymi przepisami prawa przy
  wykorzystaniu szyfrowanego połączenia.