+48 737 88 43 77 info@pvcomplex.pl

Uniwersalne urządzenie do sterowania instalacjami PV

Efektywny i kompleksowy

Sterownik PV SUPERNODE skutecznie realizuje funkcje konieczne do spełnienia dowolnych warunków przyłączenia. Od wymagań zero-export, po pełną realizację warunków przyłączenia farm PV w zakresie sterowania pracą instalacji przez lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej z poziomu systemu SCADA, poprzez protokół DNP3 lub IEC 104.

Kompensacja mocy biernej

Lokalne generowanie wyłącznie energii czynnej poprzez falowniki, przy jednoczesnym poborze mocy biernej z sieci może spowodować przekroczenie wartości tangens fi określonej w warunkach przyłączenia obiektu. Sterownik na bieżąco odczytuje wartość mocy biernej na przyłączu oraz odpowiednio kompensacyjnie steruje falownikami, typowo w zakresie cos fi -0.8 do 0.8, minimalizując pobór mocy biernej.

SiteLogger

Sterownik w skoordynowany sposób monitoruje pracę oraz steruje wszystkimi falownikami zainstalowanymi w danej
lokalizacji. Umożliwia to szybką integrację PV Supernode ze sterownikami telemechaniki, takimi jak – przykładowo – Mikronika MSG701 i USP140, Apator Ex-BRG3 i SPV-RM, Regulus uREG, IEN Gdańsk STGP 3.5. Umożliwia to wykorzystanie falowników dowolnego producenta i jednocześnie pełną realizację warunków przyłączenia farm PV w zakresie sterowania pracą instalacji PV przez lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej w zakresie zdalnego sterowania mocą czynną i bierną.

Zero-export

Sterownik cyklicznie (typowo co 5-15 sekund) pobiera informację z analizatora energii lub licznika na przyłączu obiektu, a w wypadku stwierdzenia wypływu energii do sieci odpowiednio steruje falownikami dostosowując ich produkcję energii czynnej. Możliwe ustawienie warunku zero-export lub zadanego poziomu poboru energii czynnej z sieci (np. stały pobór 50kW dla obiektów o dużej i nagłej zmienności zużycia energii czynnej w czasie).

Szeroki wachlarz integracji

Sterownik PV SUPERNODE został zaprojektowany tak, by mógł się zintegrować z dowolnym systemem pracującym na farmie. Od sterowników polowych po stacje pogodowe.

Cechy urządzenia

  • Zgodność z falownikami firm Sofar Solar (wszystkie serie), Solis, Goodwe, Growatt, Solaredge i wieloma innymi. Nie ma Twojego falownika na liście? Zapytaj nas o możliwość integracji
  • Zgodność z analizatorami energii Eastron, Socomec, Lumel, F&F, Schneider, Lovatto oraz licznikami DLMS/COSEM
  • Praca asynchroniczna z interwałem 5 lub 10 sekund, synchronicznie na wszystkich złączach RS485
  • Brak ograniczeń co do ilości falowników (4 * 30 poprzez Modbus RTU oraz dowolna ilość Modbus TCP)
  • Możliwość mieszania falowników różnych producentów w jednej instalacji PV
  • Możliwość dowolnego rozdziału dostarczanej przez falowniki mocy pozornej na moc czynną i bierną
  • Przesyłanie danych o pracy instalacji PV do platformy chmurowej PV CARE
pv-supernode-alt

Przykładowy sposób podłączenia sterownika w przypadku współpracy z systemem SCADA operatora

Przykładowy sposób podłączenia sterownika dla instalacji zero-export lub z wymaganą kompensacją mocy biernej

Zamów razem z monitoringiem!

app-mockup-2

Wypełnij formularz kontaktowy

i sprawdź, jak łatwo zarządzać Twoją instalacją fotowoltaiczną